15 maja 2017

Kontraktowanie i aneksowanie

Kontraktowanie i aneksowanie

Kontraktowanie i aneksowanie umów z NFZ to etap wymagający zgromadzenia wszystkich danych dotyczących Państwa placówki. Dotyczy to m.in. ustalenia harmonogramów pracy personelu medycznego, zebranie informacji na temat posiadanego sprzętu medycznego oraz wiele innych istotnych elementów.

 

Firma Softmed z swym bogatym i wieloletnim doświadczeniem w zawieraniu umów z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia świadczy usługi wsparcia merytorycznego i informatycznego Państwa placówek w kwestii zawierania kontraktów z NFZ. Kontrakty i aneksy przygotowujemy według przepisów aktualnych na dzień składania umowy. Przygotowane zostają w formie papierowej – wydrukowanej według ustalonych standardów, oraz w wersje elektroniczna, która jest niezbędna do przyjęcia kontraktu przez oddziały NFZ.

Kontraktowanie i aneksowanie

Przygotowywanie dla Państwa kontraktów lub aneksów zawsze poprzedzamy niezbędnym wywiadem merytorycznym na temat przyszłej umowy. Ma to na celu zebranie niezbędnych danych, które należy zawrzeć w umowie. Dane personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, położnych czy techników. Miejsca realizacji świadczeń, sprzęt medyczny lub biurowy niezbędny w danej umowie. To dane podstawowe uzupełnione o informacje dodatkowe i ankietę.

Wszystkie to wpisujemy w portalu sprawozdawczym Państwa placówki. Jeżeli nie dysponują Państwo takim portalem jak SZOI czy Portal Świadczeniodawcy, (zależny od województwa, w którym podpisujemy umowę z oddziałem NFZ) pomagamy przygotować niezbędne dane w celu uzyskania takiego dostępu.

Opieka merytoryczna i informatyczna naszej firmy nie kończy się tylko na podpisaniu kontraktu, pomagamy w profesjonalnej jego obsłudze i rozliczeniu z NFZ. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z ofertą na: