15 maja 2017

Dostępne oprogramowanie

Dostępne oprogramowanie dla medycyny i farmacji

Dostępne oprogramowanie dla medycyny

KAMSOFT KS-PPS – PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY

System KS-PPS to już nie tylko rozliczenia z NFZ. System stał się pełnoprawnym rozwiązaniem umożliwiającym prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i lekarzy. Rozbudowa modułu podstawowego jest wręcz naturalna co powoduje, że system staje się kompletnym narzędziem wspierającym pracę lekarza wraz z całym niezbędnym otoczeniem (fiskalizacja, terminarze, EDM, komunikacja z OSOZ).

Program KS-PPS
Program KS-SOMED

KAMSOFT KS-SOMED – ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PRZYCHODNI

KS-SOMED w skrócie to m.in.: Rejestracja pacjentów; prowadzenie kartoteki medycznej (rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienia, itd.); rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami; generowanie księgi głównej przychodni, obsługa wszystkich specjalistycznych gabinetów lekarskich; podsystemy: kadrowy-płacowy, finansowo-księgowy, magazynowy, środków trwałych, itd. Wszystkie elementy harmonijnie połączone w jeden, zintegrowany system.

KAMSOFT KS-MEDIS – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM

System KS-MEDIS został zbudowany w oparciu o sprawdzone technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Bezpieczeństwo oraz rozbudowany interfejs pozwalają na profilowanie pracy Użytkowników. System wyposażony jest również w moduły dodatkowe dedykowane na dotykowe urządzenia mobilne. Rozwiązania te wymiernie wspierają pracę podczas obchodu lekarskiego oraz pracę pielęgniarek. Również nowoczesne podejście do sposobu rejestrowania danych kart anestezjologicznych poprzez wykorzystanie tabletów sprawia, ze system umożliwia pełne przejście na elektroniczną dokumentację medyczną.

Program KS-MEDIS
Program KS-SOLAB

KAMSOFT KS-SOLAB – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA LABORATORIUM

System KS-SOLAB jest oprogramowaniem zintegrowanym, co oznacza wspomaganie kluczowych etapów realizacji badania. Elementem silnie wyróżniającym system na rynku jest kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem. Wysokie walory funkcjonalne oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań zostały nagrodzone podczas Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (nagroda główna w kategorii „Wyposażenie laboratorium”). Po kilku latach od tego wyróżnienia KS-SOLAB to system bardzo dobrze sprawdzający się w polskich realiach rynku usług laboratoryjnych.

KAMSOFT KS-GLR (KS-GABINET) – SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGANIA GABINETU LEKARSKIEGO

System KS-GABINET wciąż się rozwija. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienie szczegółowego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Wprowadzane są innowacyjne metody prognozowania stanu zdrowia na podstawie danych archiwalnych. Jest to zgodne z ideą rozwoju naszego oprogramowania, uwzględniającą dążenie do leczenia pacjentów w tzw. „torze otwartym” (na podstawie predykcji możliwych stanów chorobowych). KS-GABINET zmieniany jest w rytm zmian zachodzących nie tylko w prawie polskim, ale również w prawie Unii Europejskiej. Zawsze dążymy do tego, aby system spełniał wysokie normy jakości oraz był zbieżny z oczekiwaniami naszych Klientów.

Program KS-GLR (KS-GABINET)
Program KS-KST

KAMSOFT KS-KST – SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ

W przypadku gdy proces leczenia wymaga przeprowadzenia kilku zabiegów, dzięki odpowiednim funkcjom Użytkownik może rozłożyć poszczególne zabiegi w określonym przedziale czasowym, tworząc plan leczenia pacjenta, w którym określa rodzaj zabiegów, daty wykonania oraz ich koszt. Korzystanie z planu zabiegów umożliwia także umawianie pacjentów na kolejne wizyty w określonych terminach.

Dostępne oprogramowanie dla farmacji

KAMSOFT KS-AOW (KS-APTEKA) – SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA APTEKĄ

Istotnymi elementami systemu są:

  • współpraca z OSOZ pozwalająca na korzystanie on-line z wielu serwisów i funkcjonalności wspomagających farmaceutę, pacjenta oraz lekarza,
  • korzystanie z pełnego zakresu informacyjnego ogólnopolskiej bazy leków KS-BLOZ,
  • wspomaganie zarządzania apteką bazujące na informacjach z Aptecznego Banku Danych,
  • dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych w systemie w ramach specjalnego modułu obecnego w systemie i pomocy przeszkolonych konsultantów,
  • możliwość szerokiej konfiguracji i parametryzacji systemu wynikająca z doświadczeń ponad 13 tysięcy wdrożeń zarówno w aptekach małych jak i bardzo dużych na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,
  • skalowalność systemu bazująca na doświadczeniach w pracy zarówno pojedynczych aptek jak i sieciach liczących kilkaset aptek.
Program KS-AOW

Dostępne oprogramowanie – Bezpieczeństwo Danych Osobowych

KAMSOFT KS-BDO – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Największą zaletą KS-BDO jest pełna integracja z systemem informatycznym wykorzystywanym w placówce. Dzięki temu możliwe jest automatyczne pobieranie danych zawartych w systemie, które są niezbędne do utworzenia dokumentacji. Wszystkie informacje przechowywane są tylko i wyłącznie w lokalnej bazie danych i nie są przesyłane poza właściwą jednostkę.

Dokumentacja bezpieczeństwa przygotowana w ramach KS-BDO jest dostosowana do specyfiki branży, w której funkcjonuje placówka oraz uwzględnia sytuację danej jednostki zanalizowaną na podstawie m.in. indywidualnej ankiety. Usługa świadczona jest wyłącznie przez przeszkolonych konsultantów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz doskonale znają stosowane systemy informatyczne i inne specyficzne dla branży zagadnienia.

Program KS-BDO