19 maja 2017

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe – budowa struktury teleinformatycznej

Sieci teleinformatyczne

Budujemy sieci komputerowe w oparciu o najnowsze standardy, zapewniając wieloletnią niezawodność szkieletu oraz doskonałą przepustowość podczas przesyłu danych. Sieć komputerowa umożliwia wymianę informacji i współdzielenie zasobów między komputerami, serwerami, drukarkami, kamerami oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi.

Okablowanie strukturalne to system okablowania w budynku, które umożliwia dostarczanie odbiorcom końcowym różnych usług telekomunikacyjnych – sieci komputerowej, telefonicznej, telewizji kablowej itp. Okablowanie strukturalne jest pasywnym elementem sieci, w skład którego wchodzą kable, gniazda i zakończenia w serwerowni, a integralną częścią tego systemu jest dedykowana instalacja elektryczna dla urządzeń komputerowych.  
Zajmujemy się kompleksowo każdym etapem budowy struktury teleinformatycznej, począwszy od fazy projektowania a kończąc na zdaniu pełnej dokumentacji ze stworzonej sieci.    

Nasza oferta zawiera następujące etapy:

 • Zebranie informacji o organizacji, w której będzie tworzona sieć,
 • Dokonanie szczegółowej analizy wymagań jakie mają osoby, które będą używać zasobów sieciowych,
 • Określenie zasobów(sprzętowych, programowych oraz ludzkich-administratorzy),
 • Określenie ograniczeń (czy/jak sieci mają być odseparowywane, kto może z jakiej sieci korzystać, z jakiego pomieszczenia, kto ma mieć dostęp fizyczny do części składowych sieci tzn. do urządzeń i mediów itp.),
 • Udokumentowanie wyników powyższych kroków w postaci raportu, które umożliwia określenie kosztów implementacji sieci komputerowej,
 • wykonanie raportu wstępnego,
 • Opracowanie logicznej topologii,
 • Opracowanie fizycznej topologii,
 • Umiejscowienie oraz zasięg węzłów dystrybucyjnych,
 • Oznaczenia gniazd,
 • Oznaczenia kabli,
 • Rozrysowanie przebiegów kabli i umiejscowienia gniazd,
 • Spisanie danych o wszystkich urządzeniach: lokalizacja, adresy fizyczne i logiczne.
  Serwerownia
Plan sieci